Banner_Host_176xАБ Терм ООД Ви кани да ни посетите на Международна- та изложба HOST в Милано от 23 – 27.10.2015 г. Можете да ни откриете на изложбе- ната ни площ в палата 4, щанд Т55.

За контакти

АБ Терм ООД

гр. Кюстендил
ул. Мориц Леви 4
тел.: (00359) 079 282280
факс: (00359) 079 282282
e-mail: office@abterm.com
вижте карта тук