banner_milano_2017АБ Терм ООД Ви кани да ни посетите на Международна- та изложба HOST в Милано от 20 – 24.10.2017 г. Можете да ни откриете на изложбе- ната ни площ в палата 2, щанд T46/U45.